Menu
A- A A+

  W3C   w3c-maroonw3c-grayw3c-gray

Pilih Bahasa

Jabatan Hal Ehwal Pelajar

Pengenalan

Unit Hal-Hal Pelajar distrukturkan kepada dua bahagian iaitu Pengambilan & Data dan Kebajikan & Disiplin. Setiap bahagian diterajui oleh seorang pegawai dan dibantu oleh 3 orang pegawai lain serta 4 orang staf sokongan untuk mengendalikan urusan pelajar mengikut bidang tugas tertentu.

Bahagian Pengambilan & Data

Pengambilan Pelajar

 • Pendaftaran Pelajar Baru dan Lapor Diri Pelajar Senior
 • Permohonan Kad Pelajar
 • Pertukaran Kursus dan Politeknik
 • Penangguhan Semester
 • Pengesahan Surat Pengajian Pelajar
 • Pengesahan Pemberhentian Pengajian Pelajar
 • Merekod dan Menyimpan Data Pelajar

Bahagian Kebajikan & Disiplin

Menguruskan Bantuan Kewangan

 • Kebanyakan pelajar kursus diploma mendapat tajaan dari Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) dan kursus sijil mendapat tajan dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) serta sebilangan kecil pelajar mendapat dari lain-lain sumber tajaan seperti Yayasan Negeri , MARA dan juga lain-lain penaja

Pengurusan Kebajikan Pelajar

 • Menguruskan Insurans Pelajar
 • Pelajar-pelajar PTSB mendapat perlindungan dari Syarikat Takaful Malaysia melalui Plan Keluarga Berkelompok
 • Menguruskan surat rawatan pelajar
 • Menguruskan Kebajikan Am Pelajar
 • Melaporkan kematian dan kemalangan pelajar kepada pihak-pihak tertentu
 • Mengeluarkan surat rawatan pelajar jika perlu
 • Menguruskan penginapan pelajar di asrama
 • Menyediakan maklumat penginapan luar kampus kepada pelajar


Pengurusan Disiplin Pelajar

 • Menyediakan perancangan dan pengurusan disiplin
 • Mengendalikan kes-kes tatatertib dan salah laku serta tatacara perbicaraan

Minggu Suaikenal Pelajar

 • Sebagai Pengerusi dan menguruskan minggu suaikenal pelajar-pelajar baru

Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP)

 • Sebagai Penasihat kepada Jawatankuasa Perwakilan Pelajar

Pengurusan Pendaftaran Kenderaan Pelajar

 • Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran kenderaan pelajar dalam kampus
 • Mengambil tindakan tatatertib kesalahan lalulintas mengikut kaedah dan akta institusi pelajaran