Menu
A- A A+

  W3C   w3c-maroonw3c-grayw3c-gray

Pilih Bahasa

Unit Audit Dalam

Pengenalan

Unit Audit Dalam bertanggungjawab untuk menjalankan proses audit dalaman ke atas semua aspek pengurusan dan sokongan di PTSB.

Fungsi / Peranan

Unit Audit Dalam  berperanan dalam urusan berikut:

  • Melaksanakan aktiviti pengauditan di jabatan dan unit di PTSB
  • Menyediakan laporan audit mengikut keperluan pihak pengurusan PTSB
  • Memenuhi keperluan dan kehendak pihak pengurusan dan auditi
  • Mengurus proses pengauditan dengan cekap dan berkesan