Menu
A- A A+

  W3C   w3c-maroonw3c-grayw3c-gray

Pilih Bahasa

Program pengajian yang ditawarkan

 

 • D50 - DIPLOMA AKAUNTANSI (DAT)

  Sinopsis:

  Program tiga tahun ini menyediakan latihan teori dan praktikal dalam bidang perakaunan bagi membolehkan pelajar memasuki komuniti perniagaan serta dapat berfungsi dengan cekap dan lancar menggunakan sistem manual dan komputer. Program ini mencakupi semua bidang perakaunan seperti kewangan, pengekosan, pengurusan, percukaian dan pengauditan. Pelajar juga mempelajari bidang lain yang berkaitan seperti undang-undang syarikat, undang-undang perdagangan, pengurusan perniagaan dan ekonomi yang dibentuk untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran pengurusan bagi membolehkan mereka meningkat ke jawatan penyeliaan.

  Peluang Kerjaya:

  Kerjaya sebagai Penolong Akauntan dan Penolong Juruaudit di sektor awam atau swasta.

 

 • D53 - DIPLOMA PEMASARAN (DPR)

  Sinopsis:

  Program ini bertujuan menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran dalam pengiklanan, pengurusan jualan, promosi jualan, analisis pemasaran, membuat keputusan, perancangan dan pengawalan, peruncitan, penyelidikan pemasaran serta prosedur import dan eksport. Bagi menjamin kemahiran yang seimbang, bidang pengajian yang lain juga dibekalkan seperti perakaunan, ekonomi, undang-undang komersial, statistik dan komputer perniagaan.

  Peluang Kerjaya:

  Bidang kerjaya yang diceburi oleh graduan program ini ialah sebagai Penolong Pengurus Pemasaran, Penolong Juruaudit dan Perunding Pemasaran sama ada di sektor awam ataupun swasta.


 • D55 - DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN

  Sinopsis:

  Program tiga tahun pengajian perniagaan dibentuk bagi menyediakan pelajar dengan pengetahuan perdagangan yang komprehensif. Tumpuan utama diberi kepada pelbagai bidang pengajian perniagaan seperti pemasaran, perakaunan, statistik, ekonomi, pengurusan perniagaan, undang-undang syarikat, percukaian dan matematik pengurusan.

  Peluang Kerjaya: 

  Graduan program ini berpeluang menjawat officer in business administration, government officer, human resource officer, investment officer, entrepreuneurs, customer service officer, business planner, management officer, markerting officer, business development officer, business researcher, operation officer di sektor awam dan swasta.